• yasl5.jpg
  • zasl1.jpg
  • zasl2.jpg
  • zasl3.jpg
  • zasl4.jpg
  • zasl6.jpg
  • zasl7.jpg

Članarina  

   

Granski sindikat IER „Nezavisnost“ Kolubara  

   

Planinari PSD Ćira su u periodu od 24. do 27. avgusta boravili u Bugarskoj. Obišli su veliko Trnovo (za nas posebno značajno što se u njemu usokojio Sveti Sava)

Planinari su obišli čitav niz znamenitih turističkih i kulturno istoriskih mesta. Pri usonnu na Botev pratilo ih je lepo vreme tako da su napravili pravi mali podvig: u jednom danu uspeli su da usenju vrh (sa početnih 666 mnv ispenjali su se do vrha 2367 mnv i vratili do planinarskog doma (hiža Raj 1540 mnv, prešavši 23km). Bila je to još jedna nezaboravna planinarska akcija.

Trasa

Prvi dan: Lajkovac - Debelo brdo - Bajina bašta - Perućac (spavanje) 

Drugi dan: Perućac - kanjon Drine (brodić) - Višegrad (spavanje i obialzak istog)

Treći dan: Višegrad - Foča - Tjentiste (spavanje šator)

Četvrti dan: Tjentiste - Trebinje (spavanje i obilazak)

Peti dan: Trebinje - Dubrovnik - Herceg Novi 

Šesti dan:Herceg Novi

Sedmi dan: Idan Jaz

Deveti i deseti dan: Budva

Jedanaesti dan: Bečići

Dvanaesti dan: Povratak kući autobusom iz Budve

 

 

  

 

   

Facebook  

   

Važna obaveštenja  

   

Izaberi jezik  

   
© PSD "Ćira" Lajkovac