Članarina  

   

Na sastanku UO PSD Ćire Lajkovac 03.02.2015 godine doneta je odluka broj 84-2015 :

Pravo na donacije od strane društva imaju članovi (stari i novi ,izuzev lica koja odbijaju 0,5 % ličnog dohotka u korist društva) koji izmire obaveze prema društvu za tekuću godinu (članarina i markica) do 1 aprila 2015 godine.

   
© PSD "Ćira" Lajkovac